Ungdommens Uddannelsesvejledning

I Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) vejleder vi alle elever fra 7.- 10. klasse og unge under 25 år, der ikke har en ungdomsuddannelse.

Vejledningen på Elise Smiths Skole varetages af:
 


Henrik Meilstrup

+45 51 57 59 81

Læs mere om UU og uddannelsesvejledning på UU Aarhus-Samsøs hjemmeside: uu-aarhus.dk