Billedet på sidehoved
Denne side vil løbende blive opdateret vedrørende ledige elevpladser på skolen:
 
Vigtig information vedrørende start af nye 6. klasse på Elise Smiths Skole:
Elise Smiths Skole opretter hvert år en helt ny klasse - 6.c. Kontakt skolens kontor for yderligere information.
 
 
Ledige elevpladser, opdateret 13. august 2018:
I indeværende skoleår 2018/2019 har vi ledige pladser på skolens 3. årgang.
 
 
Vedrørende indmeldelse og oprettelse på skolens venteliste: 
Kontakt skolens kontor for yderligere oplysninger:
Tlf: 86122577, telefontid skoledage 9.00 - 14.00, mail: [email protected]
 
Og/eller opret en tilmelding på ventelisten på nedenstående link:
 
 
Bemærk at det koster 100 kr årligt pr. barn i administrationsgebyr at være tilmeldt skolens venteliste. Tilmelding til skolens venteliste er ingen garanti for, at barnet kan optages på Elise Smiths Skole.
Før en eventuel indmeldelse kan finde sted, inviteres forældre og barn (nye børnehaveklasseelever undtaget) til en indmeldelsessamtale med skolens ledelse. Først herefter kan der træffes beslutning om en indmeldelse.