Billedet på sidehoved

Kære kommende forældre

Bemærk at det koster 100 kr årligt pr. barn i administrationsgebyr at være tilmeldt skolens venteliste. Tilmelding til skolens venteliste er ingen garanti for, at barnet kan optages på Elise Smiths Skole.

Før en eventuel indmeldelse kan finde sted, inviteres forældre og barn (nye børnehaveklasseelever undtaget) til en indmeldelsessamtale med skolens ledelse. Først herefter kan der træffes beslutning om en indmeldelse.

 

Link til venteliste: Tryk her