Billedet på sidehoved

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 
Samlet elevtal pr. 23-06-2015:  543 elever
 
Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Antal lærere

Antal lærere:
 
Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 23-06-2015:  40
 
Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale